Verwijzen of samenwerken?

"Steeds weer zoekend naar mogelijkheden en verbinding" 

 

(Reactie van samenwerkingspartner, juli 2016)

Samenwerken met Denk-beeldend

Misschien zoekt u aanvulling op bestaande behandeling (via onderaannemersschap) of scholing en wilt tijdelijk gebruik maken van de kennis van Denk-beeldend?  Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. Ik denk graag met u mee. 


Generieke module vaktherapie

Sinds het najaar van 2017 zijn er GGZ-zorgstandaarden en generieke modules te raadplegen voor zowel patiënten als professionals.

De GGZ-zorgstandaarden en de generieke modules beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar gelden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Ggz (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.(bron: Kwaliteitsontwikkeling GGZ, april 2018)

 

Bekijk de generieke module vaktherapie hier.

Voor scholen

Heeft u leerlingen die vastlopen in het onderwijs vanwege persoonlijke omstandigheden? En zijn ze niet goed bereikbaar middels gesprekken? Denk-beeldend is gespecialiseerd in het werken met jongeren en jong-volwassenen waarbij angst en teruggetrokken gedrag tot problemen leiden. Ook kan Denk-beeldend de gelegenheid bieden om de jongere of jong-volwassene zich, op een andere manier dan praten, te uiten over waar hij of zij in vastloopt.

Voor instellingen

Bent u verbonden aan een GGZ instelling of JeugdGGZ en u wilt tijdelijk gebruik maken van een extra medewerker die zich gespecialiseerd heeft in beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek en trauma, dan werk ik graag met u samen via onderaannemersschap of als inhuur ZZP.

Voor particuliere praktijken

Wilt u tijdelijk een aanvullende behandeling in het proces met uw client? Een non-verbale insteek kan het herstel en behandelproces van uw client versnellen. 

U kunt via onderaannemersschap gebruik maken de expertise beeldende therapie of speltherapie.Aanvullende diagnostiek

De DDS is het laten maken van drie tekeningen ten behoeve van aanvullende diagnostiek die aansluit bij de DSM. Het kost uw client of leerling 60 minuten, plus een terugkoppeling van het verslag van 30 minuten.  


Volwassenen die gebruik maken van de zorgverzekeringswet hoeven geen verwijsbrief te hebben.

 

Jongeren kunnen een verwijsbrief van huisarts of andere hulpverlener meenemen, zodat PGB aangevraagd kan worden voor het vergoeden van vaktherapie.Wetenschappelijk bewijs voor vaktherapie

Donderdag 15 maart 2018 is Susanne Haeyen gepromoveerd met haar onderzoek naar vaktherapie beeldend en persoonlijkheidsstoornissen. Er is wetenschappelijk bewijs voor de volgende effecten:

* vermindering van algemeen psychisch disfunctioneren en specifieke symptomen van persoonlijkheidsstoornissen - impulsiviteit, onthechtheid, kwetsbaarheid en (zelf)bestraffend gedrag.

* Bevordering van positieve emoties en gedragingen - aangename gevoelens, spontaniteit en zelfregulatie - en versterking van welbevinden.

* Makkelijker accepteren van onaangename innerlijke gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.

 

Bron: Psychiatrie Nederland, www.psychiatrie-nederland.nl voor meer informatie.

 


Voor meer algemene informatie over vaktherapie verwijs ik graag ook naar de website www.vaktherapie.nl

 


Meer weten over hoe vaktherapie werkt en of het geschikt kan zijn voor uw client? Meld u aan voor een workshop Kennismaken met Vaktherapiecontactformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.