Module Stel je grenzen

Ontwikkel je gevoel (‘antenne’) voor wat je wilt en niet wilt, ontwikkel je zelfvertrouwen, leer te reageren op situaties vanuit jezelf, leer te herkennen wat je van jezelf vraagt of wat een ander van je vraagt.

 

Voor wie?

 Neem je soms te veel hooi op je vork?

 

Denk je makkelijk aan de ander, maar niet aan jezelf?

 

Heb je moeite om voor jezelf op te komen?

 

Hoe ziet het eruit?

Je gaat jouw patroon van reageren herkennen door opdrachten te doen in tweetallen. Je onderzoekt wat de voordelen en nadelen zijn van jouw manier van reageren in situaties met anderen. Je krijgt beeldende oefeningen waarin je op verschillende manieren kan reageren op de ander. Je werkt voornamelijk in tweetallen, soms als grotere groep en soms individueel.