Uw privacy

Uw persoonsgegevens

Noteren van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een intake en vervolgafspraken, zullen er gegevens van u worden genoteerd. Dat zijn uw persoonlijke gegevens zoals adres en geboortedatum, maar eventueel ook de naam van uw zorgverzekeraar. Er wordt gehandeld op basis van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel-Overeenkomst).

 

Bijzondere persoonsgegevens

Verslaglegging van elke therapieafspraak

Daarnaast vindt van elke sessie verslaglegging plaats, om zo het proces inzichtelijk te houden en de stappen en interventies te volgen. Dit hoort bij de beroepscode van de vaktherapeut en bij de werkwijze van de vaktherapeut. U kunt echter altijd om inzage van uw dossier vragen. U kunt ook na uw behandeling bij Denk-beeldend inzage krijgen in uw dossier. Uw dossier blijft 20 jaar bewaard.

In het kader van de WGBO zijn vaktherapeuten gebonden aan beroepsgeheim.

 

Verwerkingsactiviteiten

De opslag van uw gegevens bij MijnDiAd 

Al uw gegevens worden digitaal opgeslagen via het administratie-systeem MijnDiAd. Dit is een dubbelbeveiligde omgeving. Om bij deze gegevens te komen heeft de vaktherapeut een inlogcode en wachtwoord nodig, en vervolgens een authentificatie-code die elke keer nodig zal zijn om bij uw gegevens en de verslaglegging te komen. Deze code wordt via een app zichtbaar gemaakt aan de geautoriseerde gebruiker. 

 

 

Download
Privacyreglement
Dit krijgt u uitgeprint bij start van behandeling
Privacydocument.pdf
Adobe Acrobat document 368.0 KB