Praktijk voor beeldende therapie (vaktherapie) in Amersfoort

Denk-beeldend is een hulpverleningspraktijk gespecialiseerd in het hanteren van kunst en vormgeving in relatie tot jezelf en anderen. Je gaat hier vooral doen en ervaren.  Beeldende therapie geeft door middel van iets maken inzicht in waar je tegenaan loopt en geeft je de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen.                                                                      Mirjam ter Maat is vaktherapeut beeldend en speltherapeut in opleiding en begeleidt jou graag.

Vaktherapie beeldend

Module: Niet denken maar doen


Module: Stel je grenzen

Workshop: Vormgeven in een dag

Module: Goed genoeg


"Denk-beeldend is een plek waar vormgeven helpt jezelf niet uit het oog te verliezen.""Verrassend hoe beeldende therapie zelfs een niet creatief aangelegd mens als ik, kan helpen om je eens op een andere manier te uiten"

 

Reactie van cliënte beeldende therapie (36 jaar)