Diagnostic Drawing Series

De DDS is een gestandaardiseerde tekentest die individueel wordt afgenomen. De test is bedoeld voor gebruik in de diagnostische fase van een behandeling. Aspecten van de tekeningen die de cliënt maakt, worden op systematische en objectieve wijze beoordeeld door de therapeut. Zo vormt de DDS een hulpmiddel bij het stellen van een aan de DSM-5 gerelateerde diagnose en geeft ze handvatten voor de beeldende therapie. Het instrument wordt op veel plaatsen in Nederland gebruikt als een vast onderdeel van de beeldende therapie. 

Voor meer informatie kijkt u op de Nederlandse website van de DDS

Een beeldend meetinstrument

Gevalideerd

de DDS is een gevalideerde tekentest, in 1982 ontwikkeld door Barry M. Cohen en Barbara Lesowitz, om beeldend therapeuten een meetinstrument in handen te geven in de psychiatrie.

 

Aanvullende diagnostiek

Binnen de GGZ gebruiken psychiaters en psychologen het handboek DSM-5. Met de DDS kunnen ook beeldend therapeuten informatie aanleveren die bruikbaar is voor een classificatie binnen de DSM.

 

Kortdurend en gestructureerd

De tekentest vraagt maximaal 60 minuten van de client.

 


Kosten voor de DDS zijn 79 euro voor een beeldende therapie-afspraak en 79 euro voor de uitwerking en rapportage. Er worden hiervoor twee momenten gedeclareerd. (79 euro + 79 euro)