Wat doet Denk-beeldend?

Bij Denk-beeldend wordt er gewerkt met beeldend en spel- materiaal wat je helpt om uitdrukking te geven aan hoe jij iets ziet en beleeft. Het ervaringsgerichte werken met (spel-) materialen helpt je bij het direct herkennen van emoties en gevoelens. Beeldend en spelend werken geeft je (spel-)beelden, die refereren aan je denkbeelden. Het geeft je stof tot gesprek of het geeft je voldoening daar waar jij het nodig hebt. Dit proces wordt begeleid door Mirjam ter Maat. 


Beeldende therapie

Beeldende therapie is een manier om met beeldend materiaal veranderings- en ontwikkelingsprocessen in gang te zetten. Vormgeven helpt om uitdrukking te geven aan hoe jij iets ziet en beleeft. Het beeldend werken geeft zelf ook een ervaring; het kan ontspannen, het kan je verrassen, je confronteren met een gevoel of je misschien wel irriteren. Door te letten op hoe je omgaat met wat er ontstaat, word je bewust van hoe je omgaat met fijne, bijzondere, emotionele of lastige situaties. Bij de beeldende therapie worden de practice-based methodes gebruikt uit de vaktherapie en wordt beeldend werken afgewisseld met terugkijken op wat er ervaren wordt. Beeldende therapie is een vaktherapie.

Meer inzicht krijgen in je gevoelens en om leren gaan met gevoelens en ervaringen, zijn vaak doelen die passen bij beeldende therapie. Hiermee bereik je nieuwe ervaringen en ander gedrag:

- andere gedragspatronen 

- bewuster van het hier&nu

- kunnen omgaan met een traumatische gebeurtenis

- meer zelfvertrouwen Creatieve begeleiding en coaching


Creatieve begeleiding en coaching helpt je verder in je ontwikkeling. Door te gaan werken met materialen, technieken en opdrachten leer je over jezelf. Het creatieve zet jou aan tot doen, het activeert jou. In het doen laat je wat van jezelf zien en ervaar je of je er krachtig bij voelt of misschien onzeker. Je leert jezelf te sturen naar wat jij wilt bereiken, ondanks en met de ervaringen die je opdoet. De begeleiding richt zich op het hier en nu en op de toekomst.

Meer helderheid over waar je sterke en zwakke kanten liggen en het ontwikkelen en vormgeven van een toekomstgericht doel zijn doelen die passen bij creatieve begeleiding. Hiermee bereik je:

- actiever en beter weten wat je wilt

- beter toekomstbeeld

- reële verwachtingen van jezelf

- sociaal vaardiger

- meer plezier en ontspanning


Thema’s

Er zijn drie thema’s beschreven die een invalshoek kunnen bieden van waar jij tegenaan loopt. Een thema helpt je een focus te vinden voor je behandeling. Een thema kennen helpt bij het invulling geven aan groepstherapie. Je kunt daarmee verhelderen wat jouw uitdagingen zullen zijn tijdens de creatieve activiteiten en richting geven aan je leerproces.