Wat doet Denk-beeldend?

Bij Denk-beeldend wordt er gewerkt met beeldend materiaal wat je helpt om uitdrukking te geven aan hoe jij iets ziet en beleeft. Beeldend werken geeft zelf ook een ervaring; het kan ontspannen, het kan je verrassen, je confronteren met een gevoel of je misschien wel irriteren. Door te letten op hoe je omgaat met wat er ontstaat, word je bewust van hoe je omgaat met fijne, bijzondere, emotionele of lastige situaties. Beeldend werken geeft je denkbeelden, geeft je stof tot gesprek of het geeft je voldoening daar waar jij het nodig hebt. Dit proces in het beeldend werken wordt begeleid door Mirjam ter Maat. 


Beeldende therapie

 Beeldende therapie is een manier om met beeldend materiaal veranderings- en ontwikkelingsprocessen in gang te zetten. Bij de beeldende therapie worden de practice-based methodes gebruikt uit de vaktherapie en wordt beeldend werken afgewisseld met terugkijken op wat er ervaren wordt.  Beeldende therapie is een vaktherapie.

Meer inzicht krijgen in je gevoelens en om leren gaan met gevoelens en ervaringen zijn vaak doelen die passen bij beeldende therapie.
Modules

Modules van Denk-beeldend zijn kortdurende groepen of individuele trajecten die een gerichte focus meekrijgen. De inhoud van een module is gebaseerd op de methodes uit vaktherapie, de kunsteducatie en kunstbeschouwing of vanuit de socratische gespreksmethodiek. Onderzoeken wat je bezig houdt, leren omgaan met sociale situaties of het ervaren van plezier en spel, zijn doelen die kunnen passen bij één van de modules.