Wat doet Denk-beeldend?

Bij Denk-beeldend wordt er gewerkt met beeldend en spel- materiaal wat je helpt om uitdrukking te geven aan hoe jij iets ziet en beleeft. Het ervaringsgerichte werken met (spel-) materialen helpt je bij het direct herkennen van emoties en gevoelens. Beeldend en spelend werken geeft je (spel-)beelden, die refereren aan je denkbeelden. Het geeft je stof tot gesprek of het geeft je voldoening daar waar jij het nodig hebt. Dit proces wordt begeleid door Mirjam ter Maat. 


Beeldende therapie

Beeldende therapie is een manier om met beeldend materiaal veranderings- en ontwikkelingsprocessen in gang te zetten. Vormgeven helpt om uitdrukking te geven aan hoe jij iets ziet en beleeft. Het beeldend werken geeft zelf ook een ervaring; het kan ontspannen, het kan je verrassen, je confronteren met een gevoel of je misschien wel irriteren. Door te letten op hoe je omgaat met wat er ontstaat, word je bewust van hoe je omgaat met fijne, bijzondere, emotionele of lastige situaties. Bij de beeldende therapie worden de practice-based methodes gebruikt uit de vaktherapie en wordt beeldend werken afgewisseld met terugkijken op wat er ervaren wordt. Beeldende therapie is een vaktherapie.

Meer inzicht krijgen in je gevoelens en om leren gaan met gevoelens en ervaringen zijn vaak doelen die passen bij beeldende therapie.Speltherapie

Speltherapie werkt met spelmateriaal; poppenhuis, poppen, speelgoed-dieren, bouwstenen, spelattributen, spellen en alles waarmee spel op gang gebracht wordt. In speltherapie betekent spelen dat er ruimte wordt gemaakt om anders met gevoelens, emoties en situaties om te gaan. Spelenderwijs omgaan met wat je bezig houdt helpt om uit te vinden wat je bezig houdt. Bij spel ontstaan thema's die samen met Mirjam verder worden uitgediept. Door op het spel in te gaan ontstaat er interactie. Deze interacties zijn nodig om te leren en te veranderen.Modules

Modules van Denk-beeldend zijn kortdurende groepen of individuele trajecten die een gerichte focus meekrijgen. De inhoud van een module is gebaseerd op de methodes uit vaktherapie, de kunsteducatie en kunstbeschouwing of vanuit de socratische gespreksmethodiek. Onderzoeken wat je bezig houdt, leren omgaan met sociale situaties of het ervaren van plezier en spel, zijn doelen die kunnen passen bij één van de modules.