Creatieve therapie beeldend is een ander woord voor beeldende therapie

En beeldende therapie wordt ook wel 'vaktherapie beeldend' genoemd.

Voordat de term vaktherapie gebruikt werd, spraken we over creatieve therapie. Creatieve therapie bestond ook toen uit: muziek, drama, beeldend en dans. Vaak werd het woord creatieve verward met beeldend. Waardoor creatieve therapie als snel stond voor creatieve therapie beeldend.

Zo'n 20 jaar geleden is het begrip vaktherapie geïntroduceerd om onszelf gezamelijk te kunnen profileren en ons vervolgens in ons medium te onderscheiden.

 

Dus!

Vaktherapie = creatieve therapie en psychomotere therapie en speltherapie bij elkaar.

 

Creatieve therapie = muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en beeldende therapie

 

Om aan te geven met welk medium (dus beeldend, drama, muziek, dans) er wordt gewerkt, wordt dit achter het woord vaktherapie gezet!

 

Vaktherapie beeldend = beeldende therapie

Vaktherapie dans = danstherapie

Vaktherapie muziek = muziektherapie

Vaktherapie drama = dramatherapie

Vaktherapie spel = speltherapie

Vaktherapie PMT = Psycho Motore Therapie

 

Hopelijk heeft dit verheldering gebracht in alle begrippen rondom vaktherapie, beeldende therapie, creatieve therapie, creatieve therapie beeldend etc. !