Over mij

Wie ik ben

Opleiding en ervaring

Mijn naam is Mirjam ter Maat en ik ben opgeleid tot vaktherapeut beeldend aan de HU in Amersfoort, en heb jarenlange ervaring als vaktherapeut beeldend in de GGZ. Met name mensen met trauma en depressie, persoonlijkheidsstoornissen en hechtingsproblematiek. Door middel van groepstherapie samen met een co-therapeut, of via individuele beeldende therapie heb ik veel (jong)volwassenen kunnen helpen hun emoties te reguleren en beter in contact te zijn met zichzelf en de ander. In 2013 ben ik ook afgestudeerd als kunstdocent aan de HKA in Amsterdam. Het werken met beeldend materiaal doe ik zelf ook graag en maak tekeningen en schilderijen. Sinds juli 2020 ben ik naast vaktherapeut beeldende therapie ook speltherapeut (masteropleiding).

 

Specialisme

Ik ben gespecialiseerd in het omgaan met trauma en met het verwerken van indrukwekkende ervaringen. De Mentalisation Based Treatment (MBT) methodiek gebruik ik tijdens de beeldende therapie, naast het zintuigelijk werken en spelend het materiaal inzetten. Daarnaast ligt mijn specialisme ook op het gebied van emotieregultie en het verder bewust worden van de eigen autonomie.  

 

Mijn uitgangspunten (visie):

 

Je mag hulp vragen

Jezelf af en toe onder de loep nemen geeft je inzicht en zet je aan tot verandering of aanpassing aan je persoonlijke situatie. Niet altijd gaat dit vanzelf en zijn er situaties waarin je zelf het roer niet te pakken krijgt. 

 

Beeldend werken heeft een taal.

Wat er gemaakt wordt en hoe er gewerkt wordt met het materiaal, geeft informatie over de persoon.

Beeldend werken geeft ook ervaringen die gelijk kunnen staan aan ervaringen in je dagelijkse leven. Hoe je iets aanpakt, of wat je laat zien, vertelt zonder woorden iets over jou.

 

Beeldend werken maakt je actief en geeft je invloed op wat je wilt en kunt. 

Het bewust worden van het creatieve proces is belangrijk, want daarin kan de ander ook zelf de regie weer pakken. "Mooie" dingen maken kan daardoor soms afleiding zijn van de ontwikkeling die iemand helpt verder te komen. De ervaring dat je iets kan beïnvloeden is wezenlijk voor ontwikkeling.

 

Beeldende kunst helpt je andere perspectieven te zien.

Jouw opvattingen maken wie je bent en hoe je wilt zijn. Tijdens het kijken naar beeldend werk, worden we ons bewust van verschillende manieren van kijken naar iets. Onze interpretatie heeft invloed op hoe we iets ervaren. Jij leert opnieuw jouw opvattingen kennen en bepaalt hoe je wilt zijn.

Missie

 

1.Geef de mogelijkheid aan degenen die niet goed in staat zijn te verwoorden, of degenen die niet alleen willen praten, de gelegenheid zich uit te drukken en verder te ontwikkelen.

 

2.Maak het mogelijk dat er samengewerkt kan worden met scholen, instellingen en particulieren die aanvulling willen hebben op hun bestaande werkwijze.

 

3. Zorg dat ieder mens zich kan ontwikkelen en kan verbeteren, op zijn eigen manier en gevraagde hulp.