Voor jongeren van 12-17 jaar

Merk je dat het niet lekker gaat en weet je niet precies waardoor? En lukt het je niet om de situatie te beïnvloeden? Praten is niet altijd makkelijk over wat je dwars zit. 

Het kan zijn dat je niet wilt praten of omdat je niet weet hoe je moet zeggen wat je voelt of denkt.

  

Denk-beeldend biedt de mogelijkheid om individuele beeldende therapie te krijgen, bijvoorbeeld wanneer je een moeilijke tijd achter de rug hebt en deze ervaringen wilt verwerken. Beeldend werken kan heel goed non-verbaal een ingang bieden om dat wat moeilijk en lastig is, te uiten. Praten mag maar hoeft niet. Het is goed om bij de beeldende therapie te ontdekken wat jou het meeste helpt. 

 

De eerste sessie maken we kennis en krijg je natuurlijk ook korte opdrachtjes. Die hoef je gelukkig niet zelf te bedenken, want dat kan best lastig zijn in het begin!

Mirjam kijkt en luistert goed naar jou. Zij helpt je om iets te maken, iets te laten zien of iets te vertellen. 

In het lokaal hebben we: verf, kwasten, papier, klei, gipsverband, potloden, scharen, karton, hout, vingerverf, stof, plaatjes, boeken en kaarten. 

We zoeken samen naar wat jou aanspreekt en gaan dan op zoek naar wat helpt.

 

 

Vergoeding

Als jongere val je onder de jeugdwet. Jouw gemeente heeft zorg ingekocht voor jeugdhulp en daar kom je vaak als eerste terecht, zoals bij een psycholoog.Je kunt echter ook hulp vragen van 'niet gecontracteerde' vaktherapeuten. Zij worden in de jeugdwet genoemd als Specialistische behandelaren. De PGB maakt het mogelijk om deze hulp te betalen.