Tarieven van Denk-beeldend

Intakegesprek 

Intake, oriënterend                                                          57 euro 

Intake inclusief behandelplan (verplicht bij start beeldende therapie)       87 euro

 

Vervolgafspraken

Een individuele afspraak:

Beeldende therapie (60 minuten) *                                            77 euro

DDS met rapportage *                                                        +39 euro

 

Groepen:

Beeldende therapie 90 minuten *                                              44 euro

 

Modules:

Art-Up!Classes (6 lessen)                                                    235 euro    

               (6 lessen + individuele afspraak)                             285 euro

 

Niet Denken maar doen! 5 x 105 minuten groep *                               235 euro

 

Goed genoeg 5 x 105 minuten groep *                                          235 euro

 

Stel je grenzen 5 x 105 minuten groep *                                      235 euro

                                            

Per 1 januari 2021 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Intakegesprek 

Intake, oriënterend                                                          59 euro 

Intake inclusief behandelplan (verplicht bij start beeldende therapie)       89 euro

 

Vervolgafspraken

Een individuele afspraak:

Beeldende therapie (60 minuten) *                                            79 euro

DDS met rapportage *                                                        +49 euro

 

 

Alle prijzen zijn inclusief (eventuele) BTW en inclusief materiaal.

* deze producten komen in aanmerking voor een bijdrage in vergoeding bij uw verzekeraar.

 

Let op: jeugdigen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Zij kunnen gebruik maken van financiering via een PGB of een 'light-contract' met de gemeente. 

Vergoedingen via zorgverzekeraar

Beeldende therapie wordt voor een deel vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars.

Klik hier voor de actuele stand t.a.v. vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar.

Begeleiding komt niet in aanmerking voor vergoeding. Wel kan begeleiding passen in een re-intergratietraject binnen uw werk. Mogelijk biedt uw werkgever u hier vergoeding voor.

Modules kunnen in aanmerking komen voor vergoeding, afhankelijk van de inhoud van de module. 

 

Vergoedingen via PGB in de jeugdzorg

Beeldende therapie is een vaktherapie en valt onder (specialistische) Behandeling individueel binnen de Jeugdzorg. Indien u een verwijzing heeft van een hulpverlener of huisarts voor beeldende therapie, kan er een PGB aangevraagd worden bij de gemeente Amersfoort, of in uw eigen gemeente. 

Klik hier voor aanvraag van een PGB bij de gemeente Amersfoort.

Tevredenheidsonderzoek FVB

De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) inventariseert de cliënttevredenheid van vaktherapie die vanuit een vrijgevestigde praktijk gegeven is. Na afronding van een therapie of een module bij Denk-beeldend wordt u uitgenodigd om deze enquête (anoniem) in te vullen.

Klachten willen melden

Natuurlijk is het het beste als u uw klacht bespreekt met de therapeut. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals opgesteld door de FVB. U vindt hier de link naar de Tucht-en Klachtenregeling van de FVB.

Zie ook de klachtenprocedure via deze link