Tarieven van Denk-beeldend

Intakegesprek 

Kennismakingsgesprek , oriënterend *                                         65 euro 

Intake inclusief behandelplan (verplicht bij start beeldende therapie) *     95 euro

 

Vervolgafspraken

Een individuele afspraak:

Beeldende therapie (60 minuten) *                                             85 euro

Creatieve begeleiding en coaching                                             85 euro 

 

Groepen:

Beeldende therapie, per sessie 105 minuten *                                                

Minimum aantal is 8 sessies:                                                  392 euro  

Vervolgsessies kosten 39 euro (vanaf 2 sessies).

                               

Alle prijzen zijn inclusief (eventuele) BTW en inclusief materiaal.

 

* deze producten komen in aanmerking voor een bijdrage in vergoeding bij uw verzekeraar.

 

Let op: jeugdigen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Zij kunnen gebruik maken van financiering via een PGB of de Gemeente vergoed behandeling indien er sprake is van een officiële verwijzing (door een instantie) naar de praktijk.

 

Vergoedingen via zorgverzekeraar

Beeldende therapie wordt voor een deel vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars.

Klik hier voor de actuele stand t.a.v. vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar.

Goed te weten dat Mirjam is aangesloten bij de FVB.

Vergoedingen voor jeugdigen

Beeldende therapie is een vaktherapie en valt onder (specialistische) Behandeling individueel binnen de Jeugdzorg. Indien u een verwijzing heeft van een hulpverlener of huisarts voor beeldende therapie, kan er een PGB aangevraagd worden bij de gemeente Amersfoort, of in uw eigen gemeente. 

Klik hier voor aanvraag van een PGB bij de gemeente Amersfoort.

 

Tevredenheidsonderzoek FVB

De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) inventariseert de cliënttevredenheid van vaktherapie die vanuit een vrijgevestigde praktijk gegeven is. Na afronding van een therapie of een module bij Denk-beeldend wordt u uitgenodigd om deze enquête (anoniem) in te vullen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.. U kunt ook via deze link contact opnemen.