Tarieven van Denk-beeldend

Intakegesprek 

Intake, oriënterend *                                                        60 euro 

Intake inclusief behandelplan (verplicht bij start beeldende therapie) *     92 euro

 

Vervolgafspraken

Een individuele afspraak:

Beeldende therapie (60 minuten) *                                             82 euro

Creatieve begeleiding en coaching                                             82 euro 

 

Groepen:

Beeldende therapie 105 minuten                                                49 euro                                       

Alle prijzen zijn inclusief (eventuele) BTW en inclusief materiaal.

 

* deze producten komen in aanmerking voor een bijdrage in vergoeding bij uw verzekeraar.

 

Let op: jeugdigen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Zij kunnen gebruik maken van financiering via een PGB of de Gemeente vergoed behandeling indien er sprake is van een officiële verwijzing (door een instantie) naar de praktijk.

Vergoedingen via zorgverzekeraar

Beeldende therapie wordt voor een deel vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars.

Klik hier voor de actuele stand t.a.v. vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar.

Goed te weten dat Mirjam is aangesloten bij de FVB en de NFG en de RBCZ.

Vergoedingen voor jeugdigen

Beeldende therapie is een vaktherapie en valt onder (specialistische) Behandeling individueel binnen de Jeugdzorg. Indien u een verwijzing heeft van een hulpverlener of huisarts voor beeldende therapie, kan er een PGB aangevraagd worden bij de gemeente Amersfoort, of in uw eigen gemeente. 

Klik hier voor aanvraag van een PGB bij de gemeente Amersfoort.

Ook kan de praktijk een vergoeding aanvragen na een verwijzing van een officiële instantie. Dan zal de praktijk een tijdelijke overeenkomst aangaan met de Gemeente Amersfoort voor vergoeding. 

Tevredenheidsonderzoek FVB

De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) inventariseert de cliënttevredenheid van vaktherapie die vanuit een vrijgevestigde praktijk gegeven is. Na afronding van een therapie of een module bij Denk-beeldend wordt u uitgenodigd om deze enquête (anoniem) in te vullen.

Klachten willen melden

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Denk-beeldend voldoet aan deze eisen. Hieronder staat geschreven hoe je kunt omgaan met je klacht.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat je een klacht hebt over de geboden zorg. 

Het beste is als u uw klacht bespreekt met Mirjam. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NiBiG. U kunt kosteloos contact opnemen met klachten@nibig.nl indien u er niet uitkomt. Zij zullen u verder informeren en bespreken welke stappen u kunt nemen, zoals te rade gaan bij de door het ministerie van VWS erkende Geschilleninstantie.