Modules ontwikkeld door Denk-beeldend

Denk-beeldend heeft naast de reguliere vraag naar beeldende therapie en beeldende begeleiding en coachen, ook een actief aanbod.  Bij Denk-beeldend noemen we dat modules. Elke module is uitgedacht vanuit een vaktherapeutische, een kunstbeschouwende of een kunsteducatieve methode en vertaald naar een groepsaanbod!

Voor wie op zoek is naar een korte periode van begeleiding, therapie of onderwijs.

 

Voor wie kennis wilt maken met een bepaalde methode die binnen Denk-beeldend gebruikt wordt.

 

Voor wie meer wil dan alleen een creatieve cursus of een goed gesprek! 

 Onderstaande modules worden niet meer als module aangeboden maar kunnen wel leidraad zijn voor je eigen thema's in beeldende groepsbijeenkomsten. 

Meld je dus aan voor beeldende therapie in een groep en bespreken met Mirjam wat jouw hulpvraag is. 

Module Stel je grenzen

Vijf groepsbijeenkomsten waar je ingaat op het thema 'grenzen stellen' en wat wordt vormgegeven vanuit de theorie van de beeldende therapie Interactief. Hier heb je geen ervaring met materiaal nodig. Wel heb je een vraag naar ontwikkeling van meer bewustwording van je grenzen of van je gedrag in contact met anderen. 


Module Goed genoeg

Vijf groepsbijeenkomsten waar je bezig gaat met onderzoeken van je kritische en oordelende kant en waar gebruik gemaakt wordt van beeldende therapeutische technieken. Je hebt geen ervaring met materiaal nodig maar mag zeker wel! Je hebt een wens om minder last te hebben van je eigen perfectionisme of een verlangen om vaker te genieten van wat je doet.


Module Niet denken maar doen

Vijf groepsbijeenkomsten waar je vooral gaat ervaren en doen zodat jij je durf en vertrouwen ontwikkelt in jezelf. We maken gebruik van allerlei creatieve werkvormen en experimenteren met materiaal. Hier wordt de theorie van de beeldende therapie gebruikt, de Creatief proces methode. Je hebt geen ervaring met materiaal nodig. Wel een vraag naar meer zelfvertrouwen!