Speltherapie

In dit aanbod leer je omgaan met situaties, gevoelens en emoties aan de hand van spel. Spelen is heel geschikt voor kinderen maar ook voor hen die niet bewust met taal therapie willen of kunnen krijgen. Onder spelen wordt verstaan het gebruik maken van het poppenhuis, poppen, speelgoeddieren, zand, bouwstenen, (gezelschaps-)spelletjes, poppenkastpoppen, verkleedkleren en spelattributen.

 In dit aanbod

 

Kom je individueel

 

Formuleer je een hulpvraag en maken we een behandelplan

 

Krijg je de spelkamer tot je beschikking

 

Wordt er eventueel samengewerkt met je verwijzer of andere hulpverlener 

Wat is het?

Speltherapie is een vaktherapie die gebruikt maakt van spel en spelmaterialen. De spelkamer is een belangrijke omgeving waarbinnen de client zich mag manifesteren; er kan gespeeld worden met het poppenhuis, met handpoppen, er kan gebruik gemaakt worden van spelattributen, en kunnen gezelschapspellen gedaan worden en er kan ook geknutseld worden. Vanuit het spel komen thema's aanbod die vaak te maken hebben met de problemen en het probleemgedrag. In het spel kunnen interventies plaats vinden om deze thema's te bewerken. De client leert anders, beter of sneller om te gaan met de opgeroepen problemen of spanningen in het spel.  

Voor wie?

Deze therapie is geschikt voor kinderen die sociaal emotionele problemen ervaren, zich terugtrekken of juist veel problematisch gedrag in de klas of thuis laten zien. Boosheid, angst, nachtmerries of ongeremd zijn en geen grenzen voelen, kunnen aanleiding zijn om speltherapie te doen. Ook kan de therapie, of onderdelen van speltherapie, aansluiten bij jongeren of volwassenen die in beeld willen zetten hoe zij situaties (hebben) ervaren. Het verhaal bij spel kan een helpende rol hebben in het veranderen en beïnvloeden van emoties en gevoelens in een situatie. 

 

Wat krijg je er voor terug?

Je kunt op verschillende manieren reageren op je gevoelens en emoties. Daardoor kan je ook rustiger worden, beter slapen en omgaan met grenzen.

 


"Je moet hier erg nadenken over je gevoelens en emoties, dat is moeilijk maar goed!"

 

Reactie van cliënte beeldende therapie, juli 2016